Integrimi i pakicave etnike në tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim
Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian
w

çmimi: 84,75 ден.
TVSH: 15,25 ден.
Gjithsej : 100,00 ден.
Sasia në dispozicion 5


KONTAKT