Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
w

Перниче за игли

Рачно изработено перниче за игли
Цена: 101,69 ден.
ДДВ: 18,31 ден.
Вкупно: 120,00 ден.
Расположлива количина: 1


.

Контакт