Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
w

Бележник на страници

Прекрасно дизајниран и рачно изработен бележник за маркирање на одредена содржина при читање книга
Цена: 127,12 ден.
ДДВ: 22,88 ден.
Вкупно: 150,00 ден.
Расположлива количина: 50


.

Контакт