Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
w

Црвен ѓердан

Рачно изработен црвен ѓердан од монистра
Цена: 169,49 ден.
ДДВ: 30,51 ден.
Вкупно: 200,00 ден.
Расположлива количина: 5


.

Контакт