Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
w

Женска етно кошула

Ленена етно кошула со рачен вез
Цена: 423,73 ден.
ДДВ: 76,27 ден.
Вкупно: 500,00 ден.
Расположлива количина: 5


.

Контакт