Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија

ПРАВИЛА ЗА ИСПРАЌАЊЕ

Производот што сте го купиле може да биде доставен на територија на цела Македонија во рок од два до пет работни дена од реализацијата на плаќањето.
Во недела и за време на државни празници нема достава. 
За една испорака на производите се доплаќа 100, 00 ден. и наведениот трошок за испорака ќе се вкалкулира во крајаната цена.  
Купените производи ќе ви бидат доставени на адресата која сте ја навеле како адреса за испорака. Доколку претставникот за испорака не успее да ве најде ќе остави писмена информација за направениот обид. Доколку примачот не е дома или е згрешена адресата која нарачателот ја дал, следната испорака ја наплаќаме во договор со нарачателот. Доколку нарачаниот производ не може да ви биде доставен од наша страна, ќе бидете контактирани со употреба на податоците кои сте ги оставиле при регистрацијата. Ве молиме внесете го и вашиот телефонски број, кој би бил користен за координирање на испорака на производите при купување. Нашите клиенти ке бидат навремено известени доколку има било какви промени околу испораката. 

 

Контакт