Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
w

Перниче за игли

Рачно изработено перниче за игли
Цена: 1,66
ДДВ: 0,30
Вкупно: 1,96
Расположлива количина: 1


.

Контакт