Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија

БЕЗБЕДНО ПЛАЌАЊЕ

Во eshop.pretpriemac.mk можете да платите на повеќе начини при избор на производ.

 

Првиот начин е да платите со платежна картичка која што е издадена од било која банка во Македонија и странство и подлежи на опцијата електронски плаќања VISA ELECTRON, Master, Maestro. Откако ќе го одберете производот и ќе го ставите во потрошувачката кошничка, треба да го финализирате плаќањето електронски. Податоците кои ги оставате во текот на плаќањето се заштитени од картичниот центар за електронски плаќања КАСИС. Тоа значи дека во моментот на плаќање се префрлате на безбедносната страна на КАСИС, а откога ќе заврши плаќањето се враќате на страната eshop.pretpriemac.mk. Така што, никој, ниту ПСМ Фондација, ниту нашиот партнер УниБанка, нема пристап до вашите информации од картичката. На тој начин сте заштитени и нема потреба да се плашите да купувате он-лајн. 

 

Напомена: Употребата на платежни картички за купување он-лајн, кои што не се ваша сопственост, а ги користите без дозвола на имателот на картичката се смета за кривично дело и злоупотреба и за таквите дејствија ќе одговарате пред Законот.

 

Вториот начин е плаќање со профактура.

Контакт