Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
Категорија: Етно облека - 3 производи
w
Ленена етно кошула со рачен вез
Цена:     500,00 ден.
Прочитај повеќе
w
Рачно везена ленена етно кошула со мотиви од македонското народно творештво
Цена:     500,00 ден.
Прочитај повеќе
w
Етно кошула со рачен вез
Цена:     500,00 ден.
Прочитај повеќе
Страна 1 од 1

Контакт