Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
Категорија: Сувенири - 4 производи
w
Женска македонска носија
Цена:     3,27 €
Прочитај повеќе
w
Прекрасно дизајниран и рачно изработен бележник за маркирање на одредена содржина при читање книга
Цена:     2,45 €
Прочитај повеќе
w
Рачно изработен приврзок за клучеви од бисерчиња
Цена:     1,63 €
Прочитај повеќе
w
Кукла во македонска носија
Цена:     3,27 €
Прочитај повеќе
Страна 1 од 1

Контакт