Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување
Проектот е финансиран од Европската унија
w

Бележник на страници

Прекрасно дизајниран и рачно изработен бележник за маркирање на одредена содржина при читање книга
Цена: 2,08
ДДВ: 0,37
Вкупно: 2,45
Расположлива количина: 50


.

Контакт